Interim HR advies

  • Komen organisatieontwikkelingen niet tijdig of goed genoeg van de grond?
  • Is je bezetting niet op orde door uitval van een medewerker?
  • Is er tijdelijk veel extra werk door reorganisatie of nieuwe ambities?
  • Is er gemis aan specifieke HR-expertise?

Laat deze druk niet langer oplopen en pak nú door. Dan kun jij je weer met je eigen werk bezig houden en sturen op resultaten.
Doorpakken kan onder andere betekenen dat je tijdelijk extra menskracht inzet en de opdrachten binnen een af te spreken termijn realiseert. In dat geval kun je mij benaderen. Ik kom jouw team tijdelijk versterken of aansturen.

Voorbeelden van interim HR-advies

  • HR-advies – Reguliere (senior) HR-advisering, inclusief bijvoorbeeld probleemdossiers in functioneren, beleidsontwikkeling en projecten;
  • Organisatieontwikkeling en reorganisatie – Ontwikkeling, uitrol en implementatie bij verandertrajecten in de organisatie of afdeling;
  • Aansturing van het HR-team – het HR-team op een hoger plan brengen zodat het team na een afgesproken periode weer zelf verder kan met de operationele taken en met een heldere adviesrol;
  • Mobiliteitskandidaten – Begeleiden van of leidinggeven aan medewerkers die gedwongen of vrijwillig een nieuwe stap maken in hun loopbaan;
  • Mobiliteitsprogramma – Ontwikkeling, inrichting en uitvoering van een mobiliteitsprogramma;
  • Train de trainer, Jong professionals en trainees, trainingsprogramma’s, strategische personeelsontwikkeling – Advies, opzet en uitvoering van deze bijzondere trajecten.

Maak de stap naar echte oplossingen!

Ben je geïnteresseerd geraakt in de mogelijkheden van mijn inzet? Maak dan een afspraak voor een kennismaking en we bespreken jouw vraagstelling.